Umów wizytę

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów technicznych i kompleksowej obsługi serwisowej.

O NAS

PRZEGLĄDY POJAZDÓW WYKONUJEMY NA MIEJSCU BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przeglądów technicznych pojazdów. Przekłada się to na wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów technicznych i kompleksowej obsługi serwisowej.

W naszej firmie zatrudniamy diagnostów o bardzo wysokich kwalifikacjach i wszystkich uprawnieniach jakie powinien posiadać pracownik na w/w stanowisku. Zaczynając od badań podstawowych a na autobusach kończąc.

Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne firmy NUSSBAUM.

Przeprowadzamy przeglądy rejestracyjne w pełnym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Cenniku. Świadczymy również usługi dodatkowe, z którymi można zapoznać się w dziale Serwis.

Jesteśmy członkami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, co wiąże się z uczestnictwem w szkoleniach związanych z aktualizacją wiedzy technicznej jak i przepisów obowiązujących na stacjach.

W trosce o naszych klientów, systematycznie przypominamy telefonicznie, smsem, pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego w zależności od życzenia klienta.

Aby wyjść na przeciw klientom pracującym w różnych godzinach, stacja czynna jest od poniedziałku do piątku 7 - 20, a w soboty 7 - 15.

CENNIK

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

 • 99 zł - Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
 • 98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
 • 63 zł - Badanie motocykla
 • 79 zł - Badanie przyczepy
 • 161 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI)
 • 141 zł - Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy)
 • 204 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
 • 147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
 • 149 zł - Badanie samochodu uprzywilejowanego
 • 180 zł - Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
 • 192 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • 35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
l.p. Wyszczególnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK 42
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK 63
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK 48
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20
2.4 toksyczności spalin 14
2.5 poziomu hałasu 20
2.6 geometrii kół jednej osi 36
2.7 działania amortyzatorów jednej osi 14
2.8 wszystkich innych usterek łącznie 20
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl,motorower, ciągnik rolniczy 116
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK 94
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK 94
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK 42
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK 48
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) TAK 82
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 21
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51

Uwagi:

 1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
 2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
 3. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

AUTOFER

uL. RZEMIEŚLNICZA 2

86-300 Grudziądz

tel. 505 041 233

e-mail: autofer@wp.pl

Godziny otwarcia

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedziałek - piątek: 7.00 - 20.00

sobota: 7.00 - 15.00

SERWIS

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

sobota: 8.00 - 13.00